Wat wordt er verzameld?

Wij verzamelen de onderstaande gegevens/informatie

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Eventueel een BTW-nummer indien u dit zelf op de factuur wil hebben
  • Een BTW-nummer indien u op rekening koopt voor een kredietcheck (indien factuurbedrag meer dan €999,- bedraagt)
  • Een KVK-nummer
  • Teksten en afbeeldingen die jij in je ontwerpen wil hebben.

Door wie worden de gegevens verzameld?

  • Drukker Pro Media is een eenmanszaak en jouw gegevens worden door Drukker Pro Media verzameld.

Met welk doel worden jouw gegevens verzameld?

  • Op de juiste manier een ontwerp voor jou klaar te maken
  • Verwerking van bestellingen

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Jouw adresgegevens worden gedeeld met de leverancier van drukwerk. Bestel je drukwerk? Dan kunnen zij jouw drukwerkbestand zien maar ook je adresgegevens zodat zij het naar je toe kunnen sturen.

Welke rechten heb je?

Je hebt ten aller tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, alsmede toestemming deze te delen met derden sturen naar info@drukkerpro.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe houden we je gegevens veilig?

We nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Denk aan een enkele harde schijf waar de gegevens bewaard worden en een enkele laptop (Apple Mac). Uiteraard beveiligd met een antivirus.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de hierboven aangegeven verantwoordelijke.

Geef een reactie